Finansmotion 3/2010-2011

Tillhör ärendet: Ålandshavskommitté
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 3/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålandshavskommitté

 

Regionaliseringen inom den Europeiska unionen förstärker integrationen i gränsområdena mellan olika medlemsländer. I Norden ökar arbetskraftens rörlighet i områden som Schleswig-Holstein, Öresundsregionen, Tornedalen, mellan olika regioner i Norge och Sverige, Finland och Estland m.fl. Åland är också exempel på en region med kraftig pendling. Utflaggningen av åländska passagerarfartyg ökar antalet pendlare (1500 till 2000).

     Inom utbildningen är integrationen av åländska studeranden stor. Antalet åländska studerande i Sverige närmar sig 1000. Inflyttningen av arbetskraft från Sverige till Åland är kontinuerlig. Likaså återflyttar ålänningar som pensionärer och svenska pensionärer tillkommer. Denna befolkningsrörelse mellan två olika länder är inte oproblematisk på individnivå. De nationella socialförsäkringssystemen skiljer sig åt, likaså beskattningssystemen och pensionssystemen samt givetvis utbildningssystemen.

     Liknande problematik möter människorna också i andra regioner mellan två grannländer. För att underlätta rörligheten har man med EU-stöd grundat informationskontor och tagit fram relevant information för att underlätta för mänskorna att pendla. I Öresundsregionen har man sedan 1993 ett gemensamt politiskt organ på hög nivå som arbetar med att avlägsna gränshinder och främja en gemensam utveckling  i regionen. Öresundskommittén kunde tjäna som modell för en särskild Ålandshavskommitté mellan och Sverige och Åland  som skulle ha som uppgift att underlätta rörligheten för olika grupper inom regionen.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att i de allmänna motiveringarna, före Demilitariseringen och neutraliseringen (sid. 3), införs ett nytt stycke med rubriken Internationellt samarbete med följande ordalydelse: "Internationellt samarbete För att underlätta rörligheten för olika grupper inom arbets- och näringsliv, utbildning samt övriga gemensamma politikområden kommer landskapsregeringen att initiera grundandet av ett nytt regionalt samarbetsorgan mellan Åland och Sverige kallad Ålandshavskommittén."

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen