Finansmotion 30/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 30/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 49.95.90 Överföring till utjämningsfond

 

Den ekonomiska situationen som råder kan vara tillfällig och det är sålunda viktigt att inte bygga upp kostsamma strukturer efter det nu rådande inkomstläget, tvärtom bör processen med att effektivisera och modernisera förvaltningen fortgå. Det är bra att landskapsregeringen aviserar återinförande av det allmänna skatteavdraget, man borde sträva till att dela ut hela ”flitpengen” genom avdraget på sikt. Till dess föreslår vi att överskottet av våra ändringar i budgetförslaget förs till utjämningsfonden.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 49.95.60 höjs med 6.431.000 EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström