Finansmotion 30/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 30/2008-2009

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ökning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 48.30.77

 

Lagtinget beslöt i samband med antagande av budgeten för 2008 i enlighet med finansutskottets betänkande att "...den föreslagna tunneln för gång- och cykeltrafik i Söderby tas upp i budgeten för 2009". I föreliggande budgetförslag finns inget anslag för detta. Vidare har löften givits om att förverkliga en GC-väg till Järsö vilket skulle vara viktigt eftersom vägen ut till Järsö är livligt trafikerad; av i området boende vilka ökar, av cykelturister och besökare till bl.a. Andersudde och stadens friluftsområde m.fl. En GC-väg kunde förverkligas så att vägen byggs som träkonstruktion längs vägbankarna för att vara skonsam mot miljön och möjliggöra förverkligandet till en lägre kostnad. För att projektera detta bör en summa anslås i budgeten för 2010.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 48.30.77 höjs med 50.000 euro och att motiveringen ändras så att delanslagen för projektet "GC Tunnel Söderby" under Trafikområde 3 flyttas till 2009 (50.000 euro) respektive 2010 (300.000 euro) samt så att ett anslag om 20.000 euro upptas under 2010 för ett nytt projekt "GC-väg Mariehamn - Järsö" under Trafikområde 3.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

Danne Sundman

 

 

 

Mika Nordberg