Finansmotion 31/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 31/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Bert Häggblom

2000-04-23

FM3120002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Motiveringarna under moment 45.70.74 Byggnads-investeringar (R) i första tilläggsbudgeten för år 2001 utgår

·       Moment 45.70.74 tb 1

 

Landskapsstyrelsen föreslår under moment 45.70.71 att Ålands hälso- och sjukvård inom ramen för anslaget även kan inköpa fastigheten vid Sanatorievägen 2 omfattande tre bostadslägenheter om totalt 270 m2 .

     Vi anser att Ålands hälso- och sjukvård skall ägna sig åt hälso- och sjukvård och tillse att alla patienter i första hand skall ha ett eget rum och inte behöva ligga i städskrubbar i korridorer eller duschrum. Uppenbart att flera patientrum kan uppbringas inom befintliga anslag.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att motiveringarna under moment 45.70.74 Byggnadsinvesteringar (R) i första tilläggsbudgeten för år 2001 utgår.

                                                                

 

Mariehamn den 23 april 2001

 

 

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman