Finansmotion 31/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 31/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 48.30.22 Utgifter för drift för underhåll av vägar och linfärjor

 

 

Lemströms kanal kostar 105 000 EUR per år i drift och underhåll. På 30 år blir det över 3 miljoner EUR. Inom en inte alltför avlägsen tid kommer också betydande reinvesteringar att krävas. Frågan är om man inte på sikt borde ersätta den öppningsbara bron med en tunnel under kanalen. En sådan lösning skulle också förbättra kanalområdet som kunde utvecklas ytterligare. Obunden Samling motionerade inför årets budget om att det skulle uppgöras en plan över kanalområdets utveckling, frågan om ersättande av bron kunde lämpligen ingå i den planen.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår jag

 

att till detaljmotiveringen under moment 48.30.22 fogas följande: "en förprojektering utförs för att utröna huruvida det är möjligt att på sikt ersätta bron vid Lemströms kanal med en tunnel".

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

Danne Sundman