Finansmotion 31/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 31/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Fler fastighetsförsäljningar, ökning av inkomstanslag

 

Landskapsregeringen föreslår att fastigheter till ett värde av 262.000 EUR skall avyttras under året. Med tanke på att landskapet äger över 400 fastigheter både stora som små och största delen av dessa endast kostar skattebetalarna årligen i drift och underhåll så anser undertecknade att målsättningen måste vara att erbjuda den privata marknaden flera av dessa objekt. Det skulle medföra förutom mindre kostnader för fastighetsförvaltning även att entreprenörer och privatpersoner skulle kunna erbjudas intressanta objekt att rusta upp för privata eller företagsmässiga ändamål.

 

Det gjordes en utredning över alla landskapets fastigheter för något år sedan med uttalat mål om att se över vilka fastigheter som kan avyttras, undertecknade föreslår att den utredningen ”dammas” av och att försäljning av dessa fastigheter verkställs.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att inkomstanslaget under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter, ökas med 750.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

Gun-Mari Lindholm

 

 

John Hilander