Finansmotion 32/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 32/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg under motiveringen under moment 48.30.77

 

 

Landskapsregeringen har på initiativ av Obunden samling en gång i tiden gått in för att bygga separata cykelvägar längs huvudvägarna. Detta för att öka trafiksäkerheten och göra Åland attraktivare för cykelturister. Den del av huvudvägarna som byggdes före denna princip infördes har dock inte separata cykelvägar utan behöver förses med sådana. Två aktuella sträckningar förutom den planerade Österkalmare-Lemström är särskilt angelägna, nämligen Gottby-Mariehamn och Lemström–Söderby. Vidare bör landskapsregeringen överväga att ändra principen för finansiering av cykelvägnätet utanför huvudvägarna. I Saltvik byggs det cykelväg sträckan Kvarnbo – Hullby som till största delen betalas av Saltviks kommun, den typen av vägsträckningar borde finansieras av landskapet för att GC-vägnätet skall bli väl utbyggt.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att till motiveringen under moment 48.30.77 rubriken "Övrigt" tillfogas följande tillägg: ”Gång- och cykelväg byggs mellan Gottby och Mariehamn samt mellan Lemström och Söderby. Detta görs innanför det föreslagna anslaget och landskapsregeringen återkommer under året i tilläggsbudget med en omprioritering för att göra detta möjligt. Vidare återkommer landskapsregeringen i tilläggsbudget med nya principer för finansiering av GC-vägnätet utan för huvudvägarna”.

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström