Finansmotion 32/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 32/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av motiveringen under moment 47.15.48 Stöd för producentorganisationer och rådgivning

 

     Efterfrågan på ekologiska produkter ökar konstant. Den åländska marknaden, dvs. konsumenter, affärer, restauranger, daghem, skolor och andra institutioner, har idag svårt att få tag i lokalproducerade ekologiska produkter. Utbudet av de åländska ekologiska grönsakerna räcker inte till. Även i våra närregioner finns en kraftigt växande efterfrågan på ekologiska produkter vilket innebär att exportmöjligheterna är stora.

      I många år har det pågått en omläggning av den åländska jordbruksarealen i riktning mot ekologisk. Det innebär att vi idag har ca tre gånger mer ekologisk jordbruksareal än i motsvarande genomsnitt i Finland. Idag finns ca 130-150 jordbrukare på Åland som lyfter stöd för ekologisk odling.

      Åland har en verkligt stor potential att utveckla ett starkt varumärke som producent av rena, hälsosamma och ekologiska skärgårdslivsmedel. Den relativt stora arealen som redan är omlagd från konventionell till ekologisk borde nödvändigtvis användas till att få fram produkter som efterfrågas. Det finns också ett växande intresse hos odlarna.  

      Idag finns endast en rådgivare för ekologisk produktion inom Ålands hushållningssällskap. Detta trots att 22% av all odling på Åland 2007 var ekologisk. Det råder alltså en obalans mellan insatserna för den ekologiska rådgivningen i jämförelse med den konventionella rådgivningen. Snabba insatser måste till för att utbilda och fortbilda de konventionella rådgivarna så att de också kan ge ekologiska odlingsråd. Landskapsregeringen bör även på andra sätt stimulera de som vill övergå till ekologisk produktion

t ex så att de får avgiftsfri rådgivning samt kompetensförhöjande utbildning och hjälp med att marknadsföra sina produkter.

      

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under moment 47.15.48 fogas följande text: Målsättningen är att förstärka den ekologiska rådgivningen med ökade resuser så att den stämmer överens med utvecklingen inom det åländska jordbruket, vars ekologiska andel idag är 22%.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell