Finansmotion 32/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 32/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Motprestation för utkomststöd, tillägg till allmänna motiveringen

 

Landskapsregeringen har som övergripande arbetsmarknadspolitiska mål att sträva till en fortsatt låg arbetslöshet samt en ökad sysselsättningsgrad, vilket givetvis är bra. En av de absolut viktigaste åtgärderna som landskapsregeringen måste arbeta med är att bekämpa arbetslösheten bland ungdomar som enligt de senaste rapporterna stiger. En ungdom som står utanför arbetsmarknaden för länge har väldigt svårt att hitta sin plats i samhället, vilket i sin tur kan leda till utanförskap, drogmissbruk och depressioner. Med stigande arbetslöshet så stiger även kommunernas utgifter för utkomststöd. I flera kommuner på Åland är majoriteten av stödtagarna unga ensamstående män, eftersom det är relativt enkelt att erhålla utkomststöd från kommunen genom att hävda att man inte har något jobb eller inkomst är det också lätt att ”förslappas” av att systemet eftersom det inte krävs någon motprestation i retur för att erhålla stödet. Landskapsregeringen bör snarast återkomma till lagtinget med en lagframställan som möjliggör för kommunerna på Åland att kräva en motprestation för erhålla utkomststöd, den motprestationen kan bestå i enkla arbetsuppgifter såsom krattande av grusgångar, uppsamlande av löv, skotta snö, läsa en tidning för pensionärer på äldreboende etc.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att ett tillägg fogas till den allmänna motiveringen under rubriken Arbetsmarknad enligt följande: "Landskapsregeringen lämnar i början av året en lagframställning till lagtinget i syfte att tvinga kommuner som betalar utkomststöd till en kommuninvånare att kräva en motprestation för erhållande av stödet i syfte att motverka inaktivitet för individen."

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

John Hilander