Finansmotion 33/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 33/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Jörgen Strand m fl

2001-09-17

FM3320002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komplettering av allmänna motiveringens avsnitt "Landskapsstöd till anläggningar" i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001

 

 

I andra tilläggsbudgeten för år 2001 finns i allmänna motiveringen under rubriken Landskapstöd till anläggningar beskrivet hur olika anläggningar skall finansieras.

     Tidigare praxis gällande kommunala idrotts- och fritidsanläggningar har varit att kommun erhållit 25% i stöd. Så har varit fallet när Mariehamn byggt Islandia, Baltichallen, gräsplaner m.m. När det var aktuellt att Idrottsgårdens simhall skulle renoveras så var beskedet att man kan erhålla 25% i stöd. Mariehamn sökte om ett extra stöd om 10% för Baltichallen. Motivet var att satsningen samhällsekonomiskt nyttig och skulle gynna bl.a. den åländska turistnäringen. Svaret blev att man inte beviljade kommunala projekt mer än 25%.

     Landskapsstyrelsen är nu beredd att höja denna bidragsdel till 90%.

 

Problemet med det förslag som presenteras är att det är för luddigt formulerat. Om lagtinget godkänner detta förslag rakt av så ger man samtidigt landskapsstyrelsen möjlighet att besluta enligt godtycke. Skrivningarna är allmänt skrivna med många runda formuleringar vilket ger denna möjlighet. När man antar principer så bör reglerna vara klara och rediga utan betydande tolkningsmöjligheter. Detta för att garantera att alla kommuners medborgare behandlas lika.

 

Enligt vår mening är det tre grundläggande saker som bör antas av lagtinget:

1.       När det gäller idrotts- och fritidsanläggningar så bör alla kommuner inkl. staden behandlas lika när det gäller bidragsprocenten.

2.       Ägare till idrotts- och fritidsanläggningarna måste vara annan än landskapstyrelsen.

3.       Driften av en anläggning måste garanteras för all framtid av annan part än landskapsstyrelsen.

Det har tidigare hänt att landskapet fått driftsgarantier för en viss tid. (se Eckeröhallen) Om man fortsätter på denna väg så kommer det att sluta med att landskapet har driftsansvaret för ett antal anläggningar inom en snar framtid.

 

Med hänvisning till ovanstående så föreslår undertecknade följande tillägg till allmänna motiveringen:

 

Att alla kommuner inkl. staden erhåller lika behandling beträffande bidragsprocent till idrotts- och fritidsanläggningar, samt att annan än landskapet skall äga anläggningen och garantera driften.

 

Jomala den 17 september 2001

 

 

 

Jörgen Strand

Harriet Lindeman

 

 

 

Dennis Jansson

Roger Jansson