Finansmotion 33/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 33/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under 45.70.20

 

Ålands hälso- och sjukvård har haft en otrolig kostnadsutveckling. Ålands Framtid motionerade redan år 2003 om att det bör tas in en utomstående konsult för att granska att ÅHS drivs på ett kostnadseffektivt sätt. Vår målsättning var att utredningen speciellt skulle granska bland annat om verksamhetsmålsättningarna är de rätta. Hur har dessa uppfyllts och är kostymen anpassad till målsättningarna? Används arbetstiden inom organisationen på bästa sätt? Dessa frågeställningar klingade tyvärr för döva öron. Trots att ÅF:s lagtingsgrupp alltså ställde sig tveksam till kostnadsutvecklingen redan år 2003 så visar en blick i boksluten efter det att utvecklingen speciellt de sista åren varit alarmerande. Kostnaderna för ÅHS har varit följande: 2003: 47,5 M euro, 2004: 48,3 M euro, 2005: 49,8 M euro, 2006 62,5 M euro, enligt budget för 2007 67,5 M euro och för år 2008 75,7 M euro.

     Vi anser att något omedelbart måste göras för att bryta denna oroväckande kostnadstrend.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under 45.70.20. minskas med 500 000 euro.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson