Finansmotion 33/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 33/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

 

Under 2009 tas kongress- och kulturhuset Alandica i bruk. Fortfarande är vissa frågor oklara kring kulturlivets villkor i det nya huset.

     Den arbetsgrupp som under 2007 hade till uppgift att se över kulturlivets behov gällande KK-huset lyfter fram flera olösta frågor. Hyresnivåerna för stora salen, auditoriet och foajéerna är alldeles för höga för att lokala kulturföreningar och organisationer ska kunna hyra dem. Arbetsgruppen föreslås att landskapsregeringen omförhandlar dessa med driftsbolaget. Luckor finns fortfarande också beträffande anskaffningar till musik- och teatersalen, bl.a. mobil scenkonstruktion, piano osv.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under moment 46.09.59 fogas följande text: Landskapsregeringen omförhandlar kontraktet med driftsbolaget angående hyresnivåerna så att de även omfattar stora salen, auditoriet och foajeerna så det blir ekonomiskt möjligt för det lokala kulturlivet att även nyttja dessa utrymmen.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback