Finansmotion 34/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 34/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2001-09-18

FM3420002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komplettering av detaljmotiveringen till moment 43.25.67 i förslaget till andra tilläggsbudget för 2001

·       Moment 43.25.67

 

Vi ett flertal tillfällen har socialdemokraterna motionerat om pengar för byggande av hissar i befintliga våningshus. Lagtinget har beslutat att samhällsstöd skall ges åt de husägare som önskar installera hissar. Ett lånesystem har utarbetats av landskapsstyrelsen men detta har inte stimulerat husägarna att installera hissar. Stödsystemet för hissar är ett räntestödssystem. På fastlandet kan man av staten erhålla bidrag mellan 40 till 50 procent på inköp av hissar. I Helsingfors beviljar staden dessutom ytterligare bidrag upp till 15 procent för s.k. aravahus det vill säga hyreshus som byggts för personer som av ekonomiska skäl är hänvisad till hyreshusboende. Installation av hissar i gamla våningshus har stor betydelse för äldre personer och personer med funktionshinder. Hissarna gör det möjligt för dessa personer att bo kvar i sina hem dvs samhället stöder principen om kvarboende så länge man önskar.

     Ålands lagting borde aktivt bidra till att hissar kan installeras i våningshus. Vi föreslår därför att lagtinget intar en skrivning i motiveringar till moment 43.25.67.  så att landskapsstyrelsen i budgeten för 2002 inför ett stödsystem för installerande av hissar som är ekonomiskt mera intressant för byggande än det nuvarande som inte utnyttjas.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget under moment 43.25.67 räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) godkänner ett nytt stycke tre enligt följande:

 

För att stimulera installation av hissar i befintliga våningshus kommer landskapsstyrelsen i budgeten för 2002 att föreslå ett nytt stödsystem med bidrag och förmånliga lån för att göra det ekonomiskt realistiskt att bygga hissar. Installation av hissar i befintliga våningshus har stor betydelse för äldre och handikappade att bo kvar i sina bostäder så länge de själva önskar.

                                                                

 

Mariehamn den 18 september 2001

 

 

Barbro Sundback