Finansmotion 34/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 34/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslag samt motivering under moment 46.01.23 Utvecklingsprojekt Ålands gymnasieskola

 

Reformen som gått under namnet Struktur 07, med i den allmänna debatten diverse förekommande omskrivningar, måste stoppas. Istället för nuvarande inriktning så borde den ta sikte på att samordna den praktiska yrkesutbildningen till en skola men lämna den teoretiska utanför. Istället för att inrikta sig på en dubbelexamen och likrikta alla elever bör skolan ge olika möjligheter för elever med olika förmågor och intressen. Den modell som den nya regeringen i Sverige förespråkar kunde studeras närmare. En viktig ingrediens i den är lärlingsutbildning, något som skulle förtjäna att lyftas fram även på Åland som ett likvärdigt alternativ till övrig gymnasial utbildning.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.01.23 utgår samt att motiveringen stryks i sin helhet.

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström