Finansmotion 34/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 34/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2009, kapitel 9.2.3 BB- och gynekologenheten

 

Samkönade par som t.ex. lever i registrerat partnerskap och ensamstående kvinnor får i regel inte hjälp med assisterad befruktning från den offentliga sjukvården. Många offentliga sjukhus omfattar inte dessa patientgruppen på grund av att deras barnlöshet inte beror på medicinska orsaker. Dessa patientgrupper är därför hänvisade till privata kliniker. Kostnaderna för fertilitetsbehandlingar är stora. Inte heller FPA ersätter kostnaderna för dessa grupper i likhet med heterosexuella par som lider av ofrivillig barnlöshet. Den nya lagen om assisterad befruktning 22.12.2006/1237 som trädde i kraft 1.9. 2007 gör det möjligt att i Finland behandla också dessa patientgrupper. Undertecknad anser att Ålands hälso- och sjukvård bör gå in för en fördomsfri hållning gentemot ensamstående kvinnor och lesbiska par som önskar skaffa barn. ÅHS bör därför anta en policy som öppnar möjligheten för dessa patientgrupper att remitteras till universitetssjukhus eller privata kliniker som erbjuder assisterad befruktning.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringarna under förslaget till plan för hälso- och sjukvården 2009, kapitel 9.2.3. BB- och gynekologienheten fogas följande text: - Att en policy antas om remittering av ensamstående kvinnor och samkönade par till sjukhus eller kliniker som ger assisterad befruktning.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback