Finansmotion 34/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 34/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl.

2006-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kombikatamaran, tillägg till motiveringen

 

 Ett alternativ för en helt ny trafikmodell för vår skärgård är att hyra in en snabbgående kombikatamaran med plats både för 12st bilar och 96 passagerare, på total entrepenad, för att kunna utvärdera hur det skulle fungera i praktiken, under ett antal sommarmånader 2010.

Detta skulle också ge både trafikavdelningen samt skärgårdskommunerna underlag för framtida ruttplaneringar och tidtabeller samt kostnadsberäkningar.

Under den perioden kombikatamaranen trafikerar en rutt skulle den ersätta den ordinära extra tonnaget som trafikerar under högsesongen.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR) ges följande tillägg: ”En kombikatamaran med plats för 12 st bilar samt 96 passagerare hyrs in på totalentrepenad under sommaren , istället för den ordinarie extra tonnaget som t.ex. Ejern på södra linjen ”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Mika Nordberg

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

John Hilander