Finansmotion 34/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 34/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Anne-Helena Sjöblom

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget för allmän miljövård, verksamhetens utgifter (45.50.01) med 42.000 euro

 

 

I budgeten ingår 42.000 euro för inköp av en bil som uppfyller kraven på bästa miljöval för att kunna bedriva en effektiv och aktiv miljötillsyn samt för att landskapsstyrelsen skall höja miljöprofilen.

     Kostnaderna för bilen är ca 35 % av Allmän miljövårds utgifter.

     Enligt vår mening bör landskapsstyrelsen först inventera hela förvaltningens, underlydande myndigheters och institutioners bilparker och därefter göra upp en långsiktig investeringsplan för anskaffande av bilar som uppfyller kraven på bästa miljöval samt inhämta dokumentation från omkringliggande regioner om för- och nackdelarna med miljöbilar.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.50.01 minskas med 42.000 euro till 76.000.

 

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Lasse Wiklöf