Finansmotion 35/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 35/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen

 

 

Det är fel av landskapet att tvinga kommuner till samarbete. Varje kommun måste behandlas opartiskt av landskapet och själva få avgöra huruvida de väljer att ingå i olika kommunala samarbeten. Därför bör stöd för främjande av avfallshanteringen också utbetalas till kommuner som står utanför kommunalförbundet Ålands Miljöservice.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 45.56.62 ersätts med följande: ”Anslaget avser initialstöd till Ålands Miljöservice k.f. för att ytterligare samordna avfallshanteringen i landskapet. Stöd kan även beviljas kommuner som inte ingår i Ålands Miljöservice k.f. för åtgärder för att förbättra avfallshanteringen”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström