Finansmotion 35/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 35/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Göte Winé m. fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Moment 35.70.20

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

 

 

När patientavgifterna sänktes år 2007 sänktes högkostnadsskyddet för ålderspensionärerna till 125 euro. För att likställa sjukpensionärerna med ålderspensionärerna föreslår vi att högkostnadstaket också sänks till 125 euro per år.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 35.70.20  Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsinkomster får ett tillägg med följande lydelse: ”Från och med 1.1.2008 är högkostnadsskyddet 125 euro för sjukpensionärernas patientavgifter.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Göte Winé

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback