Finansmotion 36/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 36/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 45.58 Ålands miljölaboratorium

 

 

I all landskapets verksamhet bör eftersträvas att upphandla tjänster av privata tjänsteföretag istället för att utföras av landskapet. Uppdrag från landskapet utgör en viktig bas och ett viktigt komplement för dessa företag. Landskapet bör inte konkurrera med privata aktörer på områden där sådana finns.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under kapitel 45.58: ”Ålands miljölaboratorium skall eftersträva att upphandla de tjänster som kan utföras av privata leverantörer inom sitt verksamhetsområde”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman