Finansmotion 36/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 36/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under 43.60 Ålands polismyndighet

 

 

Det finns ett ständigt behov finns av mer åländsk profilering av polisen för att öka förståelsen, inte minst internt inom myndigheten, för att polisen huvudsakligen lyder under självstyrelsen. Exempel på profilering kan vara t.ex. egen åländsk design på polisbilarna samt en i övrigt egen åländsk grafisk profil på polismyndigheten.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under kapitel 43.60:  ”En egen åländsk profil för polismyndigheten tas fram under året innefattande bl.a. designen på polisens fordon och den grafiska profilen i övrigt”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Danne Sundman

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm