Finansmotion 36/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 36/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m. fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

 

Allmän tandvård

I planen för hälso- och sjukvården 2008 under fjärde stycket ÅHS verksamhetsformer och åligganden sid. 4, sista meningen sägs följande: ”Omfattningen av servicen inom hälso- och sjukvården skall dimensioneras så att befolkningen inte skall komma i en sämre situation än rikets.” I fråga om den allmänna tandvården är situationen så att befolkningen är i en sämre situation. I planen under avsnitt 9.2.16 Tandvårdsenheten begränsas tillgången till den allmänna tandvården till barn och ungdomar, prioriterade av sociala och medicinska skäl samt till ÅHS ordinarie personal. Detta innebär att den åländska befolkningen är i en sämre situation än rikets beträffande allmän tandvård. Därför bör allmän tandvård införas så snart som möjligt för att ÅHS skall uppfylla sina åligganden enligt plan för hälso- och sjukvården.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att ett tillägg till kapitelmotiveringen görs under kapitlet 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, tredje stycket sidan 131 med följande lydelse: ”Allmän tandvård införs i landskapet Åland under år 2009.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winé