Finansmotion 36/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 36/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Mottagningscentral för brännbart avfall, ändring av motivering

 

 

För att få ned kostnaderna för avfall överlag på Åland och ordning på MISE:s höga kostnader bör landskapsregeringen anlägga en mottagningscentral för brännbart avfall där de skulle krossas och balas. Detta skulle öppna upp för entreprenörer att kunna leverera sopor till rimliga kostnader. Mottagningscentralen skulle sedan kunna sälja soporna till förbränningsanläggningar i östersjöområdet eller på Åland om det visar finnas teknik som är ekonomiskt lönsam för den mängd avfall som finns på Åland.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 45.56 AVFALLSHANTERING ges följande tillägg: ”Under året görs en utredning om kostnaderna för anläggande av samt för driften av en mottagningscentral för brännbart avfall på Åland i landskapsregeringens regi ”.

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Mika Nordberg

 

 

 

Fredrik Karlström

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Danne Sundman