Finansmotion 36/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 36/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

 

 

Personer som idag har hörselproblem får inte den service i landskapet som envar kan kräva. Idag är personer som har hörapparat eller nedsatt hörsel i stor utsträckning hänvisade till Åbo. I budgetförslaget framgår ej av motiveringen att landskapsstyrelsen avser vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra de hörselskadades situation.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under kapitelmotiveringen  45.70 Ålands hälso- och sjukvård, under rubriken öron-, näs- och halsenheten i kapitelmotiveringen intas följande text: ”Under budgetåret skall sådana åtgärder vidtas så att de hörselskadade skall erhålla service inom landskapet”

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman