Finansmotion 37/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 37/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotivering under kapitel 45.01 Allmän förvaltning

 

 

Prostata- och bröstcancer är två vanliga och ökande cancerformer. Kvinnor har möjlighet att genom samhällsfinansierad screeningundersökning kontinuerligt kontrollera hälsotillståndet. Motsvarande för män finns inte.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under kapitel 45.01 under rubriken Hälso- och sjukvårds- samt miljöhälsovårdspolitik: ”- att utreda möjligheterna till allmän regelbunden prostataundersökning.”

 

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström