Finansmotion 37/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 37/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 44.95.05 IKT-utveckling

 

 

Landskapsregeringen har cirka 400 licenser av Microsoft Office i förvaltningen inklusive Lagtinget, Ålandstrafiken, MPN, motorfordonsbyrån, AMS, färjor m.fl. Varje licens kostar mellan 336 – 416 euro och uppdateras ungefär vart tredje år, det handlar alltså om en kostnad på ca 150.000 euro för att förnya dessa licenser.

     Undertecknad anser att landskapsregeringen bör överväga att från och med 2007 övergå till att börja använda OpenOffice istället för att på så sätt minska mjukvaruutgifterna för landskapet. OpenOffice är ett fullständigt fritt, gratis och öppet kontorspaket för textbehandling, kalkylblad, diagram, presentation och databashantering. Det har översatts till fler än 60 olika språk och används i hem, skolor, myndigheter och privata företag runt om i världen.

     Openoffice.org är en samling kontorsprogram som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems kontorsprogram StarOffice, ursprungligen utvecklat av Star Division. Det består av de delar av StarOffice vars källkod Sun har släppt fri. OpenOffice är lätt att använda och särskilt utmärker det sig när det gäller stilmallar och längre dokument. Stilmallar underlättar formatering och formgivning och OpenOffice passar även bra för längre dokument.

      OpenOffice är bakåtkompatibelt med Microsoft office och med ett öga på framtiden använder OpenOffice det s.k OpenDocument-formatet för att öka flexibiliteten, interoperabiliteten i nutiden samt underlätta långtidslagring av filerna. OpenDocument-formatet föredras av EU och är en accepterad internationell standard.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

 

att till motiveringen under moment 44.95.05 tillfogas följande tillägg: ”Landskapsregeringen kommer under året att gå inför att installera OpenOffice i alla nya datorer och uppmana alla landskapets underlydande myndigheter enheter och skolor att göra det samma för att på så minska utgifterna för mjukvarulicenser.”

 

 

 

Mariehamn den 16 november

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman