Finansmotion 37/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 37/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Lån ur penningautomatmedel, sänkning av anslag

 

I landskapsregeringens förslag till budget finns under finansavdelningen 1.785.000 euro upptaget för utgivande av lån. Ändamålen för dessa lån skall enligt motiveringen vara aktivitetsfrämjande och sysselsättningsskapande projekt. Räntan föreslås uppgå till 2,5%.

 

Undertecknade anser att syftet med sysselsättningsfrämjande åtgärder är gott och bör stödas. Däremot konstaterar vi att bokslutet för dessa medel år 2008 visar på att pengarna inte överhuvudtaget utnyttjats. Vidare kan konstateras att med den ränta som föreslås kommer intresset för dessa pengar knappast heller detta år att vara stort.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.20.86  Lån ur penningautomatmeder (R) sänks med 785.000 euro till 1.000.000 euro.

 

att första stycket under motiveringen under moment 44.20.86 Lån ur penningautomatmedel får följande lydelse: ”Föreslås ett anslag om 1.000.000 euro att utges som lån för sysselsättningsskapande projekt.”

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand