Finansmotion 37/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 37/2010-2011

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Inkomstgränsen för erhållande av studiestöd, tillägg till motivering

 

 

Vid en ungdomsdebatt i oktober som ordnades av ungdomar på Pub Bastun diskuterades bl.a. studerandens egna inkomsters inverkan på studiestödet. Uppfattningen bland de närvarande ungdomarna var att de gärna skulle se att inkomstnivåerna skulle höjas så att de kunde jobba vid sidan av studierna. De partier som var representerade vid debatten uttalade sitt stöd för initiativet. Inkomstens inverkan på studiestödet regleras i LL om studiestöd § 21.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 46.03.50 Studiepenning (F) ges följande tillägg: "Under året görs en översyn av studiestödslagen i syfte att i större utsträckning möjliggöra arbete under studietiden."

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

Mika Nordberg

 

 

 

Danne Sundman