Finansmotion 38/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 38/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m. fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nytt moment Lånegaranti för företagare under kapitel 47.03

 

För att stimulera till nyföretagande bör landskapet införa en lånegaranti. När en person vill starta ett företag och banklån tas för investeringar krävs borgen. Det är viktigt att samhället stöder ungdomar och andra personer med goda företagsidéer genom garantier för banklån. Garantier är bättre än direkta stöd. Stöd och bidrag är passiverande. Lånegaranti innebär att företagaren och kreditinstituten gör företagsbedömningarna och landskapets ansvar begränsas på ett ändamålsenligt sätt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att ett nytt moment upptas under kapitel 47.03 med syfte att en lånegaranti för företagare införs samt att regelverk utformas under år 2008.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé