Finansmotion 38/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 38/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av ett anslag om 500.000 euro under moment 46.05.76 Verkstadsbyggnad för Ålands hantverksskola

 

 

Hantverksskolan fyller en viktig roll i att föra de åländska hantverkstraditionerna vidare som utvecklats i många generationer men nu riskerar att förpassas till historien. Hantverk är en av de absolut viktigaste delarna av det åländska kulturarvet.

     Vi anser att Ålands hantverksskola bör erhålla ändamålsenliga verkstadsutrymmen. Skolan har väntat länge på beslut från landskapsstyrelsen i frågan. Trots att frågan nu torde vara utredd förslår landskapsstyrelsen ingen slutlig lösning i budgetförslaget.

     Eftersom ingen annan lösning föreligger så föreslår vi att en ny skolbyggnad uppförs i Tosarby enligt planerna från budget 1997. Utredningar och projekteringsunderlag finns men kan behöva uppdateras. Skolbyggnaden kan således förverkligas under budgetåret.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under moment 46.05.76 verkstadsbyggnad för Ålands hantverksskola upptas ett anslag om 500.000 EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom