Finansmotion 39/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 39/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Harriet Lindeman

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS nr 10

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av ett anslag om 22.500 euro under ett nytt moment 46.09.50 för verksamheten vid Ålands emigrantinstitut

 

 

Emigrationen till Åland på 1800-talet och mellankrigstiden och emigrationen till Sverige efter 2:a världskriget var historiskt och kulturellt synnerligen omvälvande och omfattande för Åland.

     Under det senaste året har lagtinget insett behovet av att dessa perioder historiskt dokumenteras ännu medan människor som deltog i emigrationerna lever. Därför har årliga understöd till Ålands emigrantinstitut r.f. givits budgetmedel under eget moment.

     I landskapsstyrelsens budgetförslag föreslås nu anslaget struket. Vi har inhämtat att institutet eventuellt kan erhålla medel från kulturdelegationens moment, eftersom detta moment är mycket belastat bör lagtinget för att säkerställa verksamheten vid Ålands emigrantinstitut r.f. återföra anslaget i budgeten.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknade:

 

Att under moment 46.09.50 upptas 22 500 euro.

 

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand