Finansmotion 39/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 39/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av rubriken och motiveringen under moment 46.09.26 Projekt för skärgårdskultur

 

 

Istället för att bara rikta sig till skärgården bör denna satsning göras på hela Åland och uttryckligen göras för barn och ungdom. Alternativ ungdomskultur bör lyftas fram i projektet. Landskapsregeringen bör återkomma i ett meddelande under året med en ändrad projektutformning.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att rubriken under moment 46.09.26 ändras till ”Projekt för ungdomskultur ” samt att motiveringen under momentet ersätts med följande: ”Ett treårigt projekt för att gynna åländsk ungdomskultur genomförs. Landskapsregeringen återkommer under året med projektupplägg i ett meddelande till lagtinget.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm