Finansmotion 39/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 39/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin

 

 

Landskapsregeringen föreslår uppförande av ett museimagasin för totalt 1.500.000,- EUR som därtill kommer att innebära en stor driftskostnad för evig tid framöver. Istället för detta förslag borde man anlita privata fastighetsägare för ändamålet då landskapet inte gjort sig känt som den bästa fastighetsförvaltaren. Istället för att öka landskapets fastighetsbestånd bör det minskas.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.60.75 utgår.

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman