Finansmotion 39/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 39/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Göte Winé m. fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Moment 48.10.45. Understöd för kollektivtrafik

Med beaktande av klimatförändringarna finns all anledning att se över
utsläppen av koldioxid även på Åland. För att stimulera fler att använda
kollektivtrafik föreslås att busstrafiken på landsbygden görs avgiftsfri.
Mariehamns stad har haft avgiftsfri stadsbusstrafik sedan år 2000 med goda
erfarenheter. Avgiftsfri buss gör att fler nyttjar bussen som färdmedel och
ger staden en grön profil.

Föreslås att landskapsregeringen under 2008 beräknar kostnaderna för en
avgiftsfri busstrafik för hela Åland och gör en plan för hur pendlartrafiken
kunde effektiviseras på vissa sträckor, exempelvis Godby-Mariehamn så att
bussen blir ett reellt alternativ till den egna bilen. Stort stöd finns
dessutom bland allmänheten för en avgiftsfri kollektivtrafik för hela Åland.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till detaljmotiveringen för momentet 48.10.45 fogas följande text: Landskapsregeringen beräknar under 2008 kostnaderna för en avgiftsfri busstrafik för hela Åland och gör en plan för hur pendlartrafiken kunde effektiviseras.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Göte Winé

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen