Finansmotion 39/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 39/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till kapitel 46.01. Allmän förvaltning

 

Att Åland nu får nominera verk till Nordiska rådets litteraturpris är en politisk framgång där många åländska politiker och andra medverkat till ett positivt beslut. Nu gäller det att vårda denna nya möjlighet väl och öka den åländska litteraturens synlighet på den nordiska arenan. Landskapsregeringen bör under våren 2009 tillsätta en bedömningskommitté inför nästa års nominering. Det är av största vikt att medlemmarna i denna kommitté besitter yrkesmässig kunskap om språk och litteratur såsom författare som är medlemmar av författarfacklig organisation, bibliotekarier, kulturjournalister eller litteraturforskare. Landskapsregeringen bör därtill uppgöra ett tydligt regelverk med klara definitioner för vems och vilka verk som kan nomineras från Åland. En självklar utgångspunkt är att litteraturen ska vara fri och obunden till form och innehåll. Kriterierna för bedömningen ska utgå från den konstnärliga och språkliga kvaliteten.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

                     

att ett nytt stycke införs under motiveringen till kapitel 46.01: Landskapsregeringen tillsätter en bedömningskommitté för nominering av verk till Nordiska rådets litteraturpris samt skapar ett tydligt regelverk för vilka verk som kan nomineras från åländsk sida.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback