Finansmotion 40/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 40/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 44.10.74

 

 

Obunden Samling röstade emot det s.k. KK-huset. Istället för att förverkliga det projektet i landskapets regi mot folkets vilja ansåg vi att man borde uppmuntra och understöda de privata alternativ som funnits. Senaste veckan har också ytterligare alternativ nämnts som en möjlighet. Landskapsregering borde utreda de privata initiativen mer nogsamt och återkomma i tilläggsbudget med förslag.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.10.74 utgår.

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman