Finansmotion 40/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 40/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, höjning av anslag

 

År 2007 genomfördes en stor reform av lagen om allmänna landskapsandelar till kommunerna (2007/68). Kommunerna övertog i samband med reformen ansvaret för att självständigt finansiera sina investeringar. Kommunerna accepterade detta mot att landskapsandelarna för kommunens lagstadgade driftsutgifter indexerades. Tanken bakom indexeringen är att kommunerna på så vis garanteras för att landskapsandelarna skall bibehållas på den nivå som gällde vid reformens genomförande.

     Endast två år efter reformens genomförande väljer den nuvarande regeringen att ensidigt frångå den överenskommelse med kommunerna som låg till grund för att kommunerna skulle acceptera reformen. Att inte stå fast vid lagens bestämmelser om indexjustering av landskapsandelarna är inte bara ett svek utan det har också direkt negativa konsekvenser för alla kommuners ekonomi. Landskapsregeringen tar inte helhetsansvar för välfärden utan skjuter över en stor del av det ekonomiska ansvaret på kommunerna. Genomförs förslaget är det risk för att den kommunala upplåningen ökar eller att den kommunala välfärdsservicen försämras.

Istället vill landskapsregeringen med finansieringsstöd hjälpa de mest utsatta kommunerna. En sådan politik är dödshjälp till en kommunstruktur som borde ha ändrats för länge sedan. Den här kommunala fattighjälpen försämrar också förutsättningarna för bättre ställda kommuner som för en aktiv konjunkturpolitik och som önskar stimulera den offentliga efterfrågan. Något som verkligen behövs i en tid då de privata företagen behöver ekonomisk stimulands för att bibehålla sysselsättningen och företagens lönsamhet.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.05.31. Allmänna landskapsandelar till kommunerna  (F) höjs med 980.000 euro för att fullfölja den indexjustering som av landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna, ändringen 2007/ 68 förutsätter.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen