Finansmotion 40/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 40/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar med 50.000 euro för ett ridhus i Lemland

 

 

Ridsport är en viktig fritidssysselsättning för många flickor. Ridsporten är förutom en bra sysselsättning väldigt fostrande med tanke på det ansvar man har när man tar hand om djur. Möjligheterna att utöva sporten beror till stor del på föräldrarnas ekonomi och möjlighet till engagemang.

     Ryttare i landsbygds- och skärgårdskommuner kommer idag oftast inte i åtnjutande av kommunala anslag. Det vore önskvärt att fördelningen av understöd för idrotts- och sportanläggningar mer kunde inriktas på sporter som utövas av flickor.

     Ett projekt som varit aktuellt är ett ridhus i Lemland. Placeringen är viktig ut ett regionalpolitiskt perspektiv. Flera stora projekt planeras i centralorterna Mariehamn och Godby och för att säkerställa den regionala balansen är södra Åland ett bra placeringsalternativ för ovannämnda projekt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under momentet 46.11.54 utökas med 50.000 EUR för förverkligandet av ett ridhus i Lemland.

 

 

Mariehamn 18 november 2001

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Olof Salmén

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman