Finansmotion 40/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 40/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringslivsutvecklare, ändring av motivering

 

Landskapsregeringen föreslår att en tillfällig tjänst som näringslivsutvecklare skall tillsättas. Denna tillfälliga tjänst ska förutom att implementera den nya turismstrategin även genomföra de åtgärder den nya klusterutredningen utpekar samt vara en sekreterare i skärgårdsnämnden.

     Undertecknades åsikt är, till skillnad från landskapsregeringen, den att de som bäst är lämpade att utveckla näringslivet är näringslivet själva, inte en tillfällig tjänsteman underordnad politikerna. Sålunda är initiativet bra men verktyget fel. Undertecknade anser att landskapsregeringen istället bör upphandla denna tjänst av exempelvis Ålands Näringsliv rf.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att tredje stycket under motiveringen under momentet 47.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) skall lyda som följer: ”Landskapsregeringen kommer under året att upphandla en tjänst som motsvarar näringslivets önskan om hur deras verksamhet kan utvecklas.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg

Danne Sundman