Finansmotion 41/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 41/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m. fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Kapitel 45.15 Av kommunerna anordnade sociala tjänster

 

Med hänvisning till socialvårdsplanens skrivningar s. 22 om funktionshindrade är det anmärkningsvärt att kommunernas anmodade kostnader för de funktionshindrade inte framkommer i tabellen över omfattningen av kommunernas socialvård, moment 45.15.

 

Personer med funktionsnedsättning utgör 10 % av befolkningen. Denna grupp är rätt osynliggjord i landskapets socialpolitik och likaväl i landskapets budget. Landskapsregeringens tillsynsverksamhet på området intensifieras för att tillse att kommunerna följer rådande lagstiftning och de internationella konventioner som åläggs dem beträffande personer med funktionsnedsättning.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att den i kapitelmotiveringen till kapitel 45.15 ingående tabellen kompletteras med kommunernas utgifter för de funktionshindrade och att landskapets tillsyn beträffande personer med funktionshinder intensifieras.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winé

 

 

Barbro Sundback