Finansmotion 41/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 41/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Försäljning av Kumlinge flygfält, tillägg till motivering

 

För att koncentrera resurser där de behövs mest föreslås att landskapsregeringen säljer Kumlinge flygfält till en privat aktör som kunde utveckla och bidra till ökad nytta för skärgården istället för att det kostar pengar för landskapet. För att detta ska vara möjligt behöver det arrendekontrakt som gäller för området ses över och förlängas i syfte att göra objektet intressant för eventuella köpare.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att motiveringen under kapitel 48.01 Allmän förvaltning ges följande tillägg: ”Kumlinge flygfält utbjuds under året till försäljning till högst bjudande”

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Mika Nordberg

 

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

Danne Sundman