Finansmotion 41/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 41/2001-2002

Vicetalman

Datum

 

Bert Häggblom

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.15.30 Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter med 1.000.000 euro

 

 

Vi anser att det föreslagna anslaget under landskapsandel för grundskolornas driftutgifter inte är tillräckligt för att stärka grunden för utbildningsnivån i grundskolorna i landskapet. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.15.30 landskapandel för grundskolornas driftsutgifter ökas med 1.000.000 EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Olof Salmén