Finansmotion 42/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 42/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet

 

 

Den s.k. TV-avgiften som i själva verket används till radioproduktion till största delen fast den betalas av TV-innehavare har väckt diskussion runt om i Norden den senaste tiden, inte minst här på Åland i och med att det uppdagades att kulturministern inte betalade licens. Avgiften är orättvis, omodern och fel benämnd. Denna avgift bör avskaffas och ersättas med ett bättre system. Hur detta skall ske skall utredas under året så att avgiften i nuvarande utformning kan avskaffas senast 2008

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att det till motiveringen under moment 33.05.60 fogas ett tillägg som lyder: ”Den s.k. TV-avgiften avskaffas i nuvarande form senast 2008 och under året utreds alternativa lösningar för finansieringen av Ålands Radio och TV.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman