Finansmotion 42/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 42/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Göté Winé m. fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

 

Biltrafiken på våra landsvägar ökar vilket innebär att de lätta trafikanternas säkerhet måste förbättras. Särskilt utsatta är skolbarn som cyklar eller går till skolan och tvingas korsa vägar med tät trafik. Det spridda boendet är inte alltid kopplat till säkra trafiklösningar. För att öka trafiksäkerheten på skolvägarna bör landskapet analysera situationen och komma med en heltäckande plan på hur trafiksäkerheten på skolvägarna kan förbättras.

 

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att detaljmotiveringen till moment 48.30.77  kompletteras med följande text: En trafiksäkerhetsplan uppgörs för att öka tryggheten för skolbarn som tar sig till skolan gående eller med cykel.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Göte Winé

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback