Finansmotion 42/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 42/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m. fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av motiveringen under kapitel 43.60. Ålands polismyndighet

 

Redan i november 2006 avlämnade en arbetsgrupp en utredning och ett förslag till hur skärgårdspolisfrågan bör lösas. I rapporten påpekas att skärgårdens befolkning har rätt till polisbevakning på samma villkor som ålänningar bosatta på fasta Åland. Utan polis upplever skärgårdsborna en minskad trygghet och en ökande respektlöshet för lag och ordning. I årets budget föreslås att frågan om en sjöpolisenhet ska utredas ännu en gång. Undertecknad föreslår att landskapsregeringen nu fattar beslut i denna segdragna fråga och att en skärgårdspolistjänst inrättas under budgetåret. Förslagsvis kunde polisens arbete utgå i från sjöbevakarstationen på Kökar. Ett nära samarbete mellan åländsk polis och rikets  sjöbevakning fungerar redan nu genom ett gemensamt polis, tull och gränsbevakningssamarbete. Samarbetet effektiverar båda parters arbete. Sjöbevakningen har dessutom båtresurser så att landskapet inte behöver införskaffa en särskild polisbåt.

Därtill bör den nu gällande överenskommelseförordningen om gränsbevakningens uppgifter i landskapet Åland omgående ändras så att sjöbevakningens patruller ges rätt att direkt agera då brott uppdagas eller om medborgarnas liv och säkerhet hotas. Detta skulle på ett betydande sätt stärka medborgarnas upplevelse av ordning och säkerhet i hela skärgårdsregionen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att motiveringarna under kapitel 43.60. sjunde stycket ändras enligt följande: Polis för bevakning av skärgården inrättas under budgetåret och placeras i nära samarbete med sjöbevakningen. Den överenskommelseförordning som reglerar gränsbevakningens uppgifter i landskapet ändras så att samarbetet mellan polis och sjöbevakning ytterligare kan utvecklas och förbättra skärgårdsbornas trygghet och säkerhet.

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback