Finansmotion 4/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 4/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet med 137.000 euro

 

 

Dagens TV-avgift används till största delen för att producera radio. För att man skall få rätt uppfattning över vad man betalar för så borde avgiften döpas om till Radio och TV-avgift.

     TV-avgiften föreslås höjd från 146 euro (fim 868) till 165 euro (fim 980). Det innebär att avgiften skulle höjas med c:a 13 % .

     Målsättningen borde vara att åt medborgarna minimera pålagor av skattekaraktär som TV avgiften är. En höjning på c:a 3-4% torde vara tillräcklig för att upprätthålla det public-service ansvar som Ålands radio och TV Ab har.

 

Med hänvisning till ovanstående så föreslår undertecknade:

 

Att TV-avgiften döps om till Radio- och TV- avgift, och fastställs till 151 euro samt att inkomstbeloppet under moment 33.05.60 minskas med 137 000 euro så att inkomsten blir 1 470 000 euro  

 

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Jörgen Strand

Harriet Lindeman

 

 

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson