Finansmotion 43/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 43/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minskning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar

 

 

I allmänna motiveringen föreslår landskapsregeringen att avdelningschefen för näringsavdelningen skall erbjudas att inte uppehålla sin tjänst men ändå erhålla full lön fram till den tidpunkt då tjänsteförhållandet skulle upphöra p.g.a. pension. Detta kan inte accepteras då det statuerar en ny princip att man ”köper bort” obekväma tjänstemän som man inte kan samarbeta med vilket blir ohållbart. Detta förfarande är inte heller rätt mot de tjänsteinnehavare som sagts upp tidigare i jämförelse med de åtgärdsprogram som presenterats för dem. Om en tjänsteman inte sköter sina åtaganden finns regler för hur det skall hanteras och ytterst kan en tjänsteman skiljas från sin tjänst. I andra fall inom förvaltningen har andra mer kreativa sätt tillämpas för att göra viss tjänst obehövlig vilket om man anser det korrekt även kunde ha tillämpats i detta fall.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.95.08 minskas med 75.000 EUR

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm