Finansmotion 43/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 43/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader

 

 

Självstyrelsen har egen behörighet när det gäller radio- och TV-frågor men bolag verkande inom mediabranschen i landskapet är tvungna att rapportera till och ersätta upphovsmännen av de verk de publicerar via föreningar och organisationer i Finland. Vi anser att landskapsregeringen borde tillsätta en arbetsgrupp som skulle utreda möjligheterna att göra Åland till ett eget programrättsområde och med det skapa en egen upphovsrättsorganisation som ser till upphovsmännens rättigheter.

     Idag betalar de åländska skattebetalarna via denna budget 210.000 EUR av Ålands Radio och TV:s upphovsrättskostnader och  ca  50.000 EUR finansieras av TV-licensbetalarna, de kommersiella radiostationerna på Åland betalar ca 35.000 EUR per år och förutom dessa så måste alla som arrangerar konserter, framför inspelad musik i butiker eller sänder ljud på nätet betala upphovsmännen via exempelvis Teosto och Gramex. Dessa två organisationer som är registrerade föreningar i Finland sammanställer rapporter och vidarebefordrar en del av de inkomna intäkterna till upphovsmännen och musikerna. En stor del av inkomsterna som Teosto/Gramex/Kopiosto etc har går tillbaka till de finska upphovsmännen och den finska musikindustrin på samma sätt som det gör i alla andra länder i världen. Bara en liten del går till de internationella artister som framförs offentligt.

     De pengar som överförs från landskapet till dessa föreningar skulle kunna skapa arbetsplatser på Åland och gynna det lokala konstnärliga skapandet gällande musik och film.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att ett tillägg fogas till motiveringen under moment 43.05.62 enligt följande: ”En arbetsgrupp tillsätts under året för att utreda huruvida det kunde skapas en upphovsrättsorganisation på Åland.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman