Finansmotion 43/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 43/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m. fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Tillägg till allmän motivering, Självstyrelseutveckling

 

Miljöstrategi för ett helekologiskt Åland

I takt med ökade miljöproblem, försämrad vattenkvalitet och övergödning är det mer och mer angeläget att Åland utvecklas som ett ekologiskt landskap med en helgrön profilering. Landskapet bör gå i spetsen för ett omfattande utvecklingsarbete av det gröna Åland tillsammans med företag, kommuner, organisationer och enskilda. Målet bör på lång sikt bl.a. vara att allt lantbruk läggs om till ekologiskt. Likaväl bör fler miljövänliga
energiformer utprövas och utvecklas och allt företagande ha största möjliga
miljöprofilering.

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att till avsnittet "Självstyrelseutveckling" i allmänna motiveringen  fogas ett stycke av följande lydelse: Landskapsregeringen inleder ett strategiarbete med målet att ta fram en helhetsplan där miljö-, energi-, trafik- och näringspolitik integreras för att främja en grön tillväxt.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winé

 

 

Barbro Sundback