Finansmotion 43/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 43/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet

 

I budgeten för 2009 ingår en höjning av avgiften för innehavare av televisionsmottagare. Licenshöjningen är tio procent från 200 € i året till 220 €.

Någon verksamhetsutökning är det inte fråga om. Utbudet av program kommer i stort att fortsätta i samma utsträckning som tidigare.

 

För att inte höjningen skall slå mot de mest utsatta i samhället torde en halvering av höjningen vara mera skälig.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 33.05.60 sänks med 80.000 till 218.900 € och att avgiften för innehavare av televisionsmottagare höjs med 10 € istället för med 20 €.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen